3D skeniranje i štampanje

Interreg-IPA_logo_vers._2_-_ENG_tPoseta i zadnja radionica u Temišvaru u okviru projekta „Pomoću znanja do posla i pametnog razvoja Banata“ u Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija održala se od 17 do 19 januara. Prvog dana smo bili dočekani i smešteni u hotel Ambassador, gde smo imali uvod o tehnologijama iz oblasti 3D štampanja. O tome nam je predavala prof. Vilceanu Clara Beatrice. Predavanju su prisustvovali nastavnici Temišvarskih srednjih škola i profesori Š.C. „Nikola Tesla“ iz Vršca.

Sledeći dan smo počeli 4. radionicu u računarskoj laboratoriji Mašinskog fakulteta Univerziteta Politehnika u Temišvaru. Tog dana prvi predavač nam je bio prof. Sorin Herban i on nam je objasnio principe i svojstva 3D skeniranja i demonstrirao skeniranje prostorije uz pomoć uređaja, IMAGERPRO C. Ovaj skener ima mogućnost da skenira prostoriju i objekte uz pomoć lasera i kamere, koji su postavljeni na istoj „glavi“, odnosno gornjem delu uređaja i ono se obrće velikom brzinom. Inače sam uređaj se postavlja na svoj stalak ili na sto i ima mogućnost da se okreće za 360 stepeni po horizontali, a 300 stepeni po vertikali. Uređaj ima visoke specifikacije i može da skenira čak i do 500 metara radaljine.

Drugi deo radionice je obuhvatalo 3D modeliranje, o koje nas je uputila prof. Vilceanu Clara Beatrice. Ona nam je predstavila na računaru softver koji ima mogućnost da obične slike pretvara u 3D modele. Taj softver se naziva Agisoft PhotoScan. U njega smo učitali fasciklu sa 24 slika jedne statue, koja je slikana horizontalno iz svih uglova. Komandom „Crop“ smo sekli slike, odnosno selektovali statuu, da bi odstranili pozadinu od koje ne treba da napravimo model. Na kraju smo poravnali sve slike sa „Align“ komandom, izradili mrežni model sa teksturom i u zavisnosti od zadatih detalja i parametara, softver je samostalno formirao 3D model koji smo mogli da sačuvamo u .OBJ ili .PDF formatu.

Treći deo radionice se sastojao iz dva dela: demonstriranja dva različita 3D štampanja. Radionicu je vodio Calin Brandabur, predstavnik kompanije Symme3D – LTHD Corporation Timisoara. On nam je objasnio na koji način se iz 3D modela formira fizički objekat i prikazao lako prenosivi 3D štampač, Symme3D, koji radi na Delta principu, što znači da glava (ekstruder) štampača može brzo da se kreće po svim pravcima. Zatim smo prešli u drugu prostoriju gde smo uočili skener, SHINING 3D i drugi tip štampača, CREALITY, koji radi na Carteslan principu, što podrazumeva zasebno pomeranje svakog elementa štampača samo u jednom pravcu. Predavač nam je i prikazao softver ideaMaker, koji služi za definisanje modela za „sečenje“ (slicing) i pripremu za štampanje.

Treći dana ovog vikenda je bio predviđen za povratne informacije i prikaz rezultata učesnika ovih kurseva. U amfiteatru Univerziteta Politehnika u Temišvaru smo se okupili i vođa projekta Dungan Luisa Izabel nam se obratila sa par rečenica i završili ovaj deo projekta.

Zvanična stranica projekta: Know to Develop

Zatvoreno za komentare.