IPA projekat sa radionicama I.T. i 3D štampanja

Nastavak projekta „Pomoću znanja do posla i pametnog razvoja Banata“ u Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija se održavalo krajem radne nedelje 2. i 3. oktobra. Ostvarili smo kontakt sa koordinatorom projekta, Luisa Dungan, preko ZOOM aplikacije, kao i sa 10 studenata sa Politehničkog fakulteta u Temišvaru. Među njima se našla i prof. Vilceanu Clara Beatrice sa fakulteta, gde nam je držala predavanje o 3D skeniranju i 3D štampanju.

Prethodne nedelje prof. Miroslav Lepir je polaznicima kursa objasnio kako da projektuju pravilan zupčanik u softveru za modeliranje, da bi isti taj model odštampali na dva 3D štampača. Za Ultimaker S3 smo koristili Cura Ultimaker softver, a za Wanhao Duplicator 4S štampač smo koristili softver ReplicatorG, da bismo uradili „slice“, odnosno generisali fajlove pogodne za šampače. Ove nedelje smo učesnicima dali mogućnost da sami isprojektuju neki model, koje su sačuvali u .STL formatu i 2 najinovativnija učenička rada smo odštampali na Ultimakeru. Ceo proces štampe učesnici iz Rumunije su mogli da prate preko 2 postavljene kamere (jedna je integrisana u Ultimaker štampaču).

Zatvoreno za komentare.