Literatura

Spisak i cene knjiga za sledeće predmete: Mašinski materijali, Kompjuterska grafika i Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija i dr. Zainteresovani učenici mogu da naruče knjige preko škole ili preko Zavod za Udžbenike stranice (klik na sliku knjige).

MAŠINSKI MATERIJALI 1. razred mašinske škole
Autori: ŠIJAČKI-ŽERAVČIĆ VERA,  SEDMAK ALEKSANDAR, MILOSAVLjEVIĆ ANĐELKA

KB broj: 21240

Razred: I
Cena: 611,60Rsd.
Godina izdanja: 2013


img_00061

RAČUNARI I PROGRAMIRANJE – mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Autori: MANDIĆ ALEKSANDAR, VASIĆ IVAN

KB broj: 21227

Razred: I
Cena: 550,00Rsd.
Godina izdanja: 2008


KOMPJUTERSKA GRAFIKA
Autori: BAKIĆ ZORAN,  MIRKOV GLIGORIJE
KB broj: 22238

Razred: II

Cena: 1.496,00Rsd.
Godina izdanja: 2014


knjmod3Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija – maš. teh. za komp.konstruisanje
Autor: MIRKOV GLIGORIJE
KB broj: 23240

Razred: III

Cena: 1.320,00Rsd.
Godina izdanja: 2009


knjmod2Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija – mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Autori: BAKIĆ ZORAN,  MILOJEVIĆ ZORAN,  MIRKOV GLIGORIJE
KB broj: 24337

Razred: IV

Cena: 913,68Rsd.
Godina izdanja: 2004


knjtoTehnologija za kompjuterski upravljane mašine za mašinskog tehničara za kompjutersko upravljanje
Autor: MILOJEVIĆ ZORAN
KB broj: 23208

Razred: III

Cena: 1.011,33Rsd.
Godina izdanja: 2006


knjap

AUTOMATIZACIJA PROIZVODNJE I FLEKIBILNI PROIZVODNI SISTEMI
Autor: MIRKOV GLIGORIJE
KB broj: 23226

Razred: III

Cena: 791,34Rsd.
Godina izdanja: 2006


24341-472x670

AUTOMATIZACIJA PROIZVODNJE I FLEKIBILNI PROIZVODNI SISTEMI 2
Autor: BAKIĆ ZORAN, MIRKOV GLIGORIJE
KB broj: 24341

Razred: IV

Cena: 1.226,50Rsd.
Godina izdanja: 2010


MTKK automatizacija i robotika knjiga

Elementi automatizacije i robotike
Autor: POTKONjAK VELjKO
KB broj: 23214

Razred: IV

Cena: 605,00Rsd.
Godina izdanja: 2010