Pro/DESKTOP

PTC-logo

Pro/Desktop je CAD program koji je omogućio korisnicima da projektuju 3D modele i stvaraju 2D crteže. Delimično je kompatibilan sa Pro/ENGINEER-om. [zvanična stranica]


Kompjuterska grafika je mašinski predmet koji služi za osposobljavanje učenika za razumevanje i korišćenje mogućnosti predstavljanja geometrijskih likova pomoću računara. Softver koji su prethodne generacije koristile je Pro/DESKTOP. U nastavku su prikazane slike nekih radova koje su prof. Ž. Ivković sa učenicima projektovali u Pro/DESKTOP-u.

Predmetni nastavnik (do 2013.): Prof. Ž. Ivković

Softver više nije u upotrebi.


RADOVI: