Softveri

Softveri (programi) koji se koriste u nastavi su:

AutoCAD (II godina)

SolidWorks (III i IV godina)

SolidCAM (IV godina)

WinNC (III i IV godina)

Ostali softveri koje su prethodne generacije koristile i softveri za sekciju:

Pro/DESKTOP (II godina)

Pro/ENGINEER (III i IV godina)

Solid Edge

Inventor

BESPLATAN SOFTVER

Blender logo_alice greenfoot-icon
 blender  Alice  Greenfoot