Stručne posete i ekskurzije

Stručna poseta #2 (2017): Učenici Školskog centra „Nikola Tesla“ iz Vršca posetili su Školski centar Škofija Loka u Sloveniji. Osam učenika mašinskog i elektrotehničkog smera, zajedno sa mentorima Sabo Aleksandrom, Cvetković Nenadom i direktorom škole dobili su priliku da se upoznaju sa načinom rada u tehničkim školama u Sloveniji. Tokom dva dana pohađali su nastavu u savremeno opremljenim učionicama i školskim radionicama. Svako od njih prošao je put od ideje do praktične realizacije kako mašinskih, tako i elektro sklopova koji se koriste u industriji. Polaznici su se upoznali sa osnovama programiranja PLC kontrolera, principima rada elektropneumatskih komponenti i dobili odgovarajuće sertifikate za savladanu obuku. Naša delegacija posetila je i SMC centar u mestu Trebinje i tom prilikom razgovarala sa zaposlenima o oblastima industrijske elektronike i komponentama koje proizvodi ta kompanija.


Stručna poseta #1 (2017): Učenici odeljenja III3 (tehničar za kompjutersko upravljanje), zajedno sa profesorima, Atanackov Radovanom i Živanov Robertom bili su u stručnoj poseti firmi, DOO OFFICINA-GAME EAST u Vršcu. Predstavnik firme nas je vodio u obilazak pogona, mašina i uređaja. Prikazali su nam klasične konvencionalne mašine, kao i CNC mašine i obradne centre. Neki od tih mašina su različiti strugovi, glodalice, bušilice, i sl. Takođe su nam predstavili zavarivačke opreme, različite tipove mernih mašina, palete limova i skladište pripremaka i obradaka. Treba naglasiti da naša ustanova redovno sarađuje sa tom firmom. Šaljemo učenike na praksu, a neki naši bivši đaci godinama rade već tamo.