WinNC

emcologo

WinNC je softver koji omogućava ručno programiranje za CNC mašine. Daje mogućnost prikaza simulacije obrada struganjem i glodanjem. Softver prepoznaje unos G-koda. [zvanična stranica]

U nastavku su prikazane slike nekih radova koje su prof. R. Atanackov sa učenicima ručno programirali u WinNC-u.

Predmetni nastavnik: Prof. R. Atanackov

Tip licence: Kupljena licenca za softver uz CNC mašinu, EMCO Mill 55


RADOVI: